S nastupujícím začátkem školního roku spouštíme dovoz dětí do škol a jejich opětovný odvoz ze škol domů. Rodičům tak šetříme množství času a starostí. Jejich malé ratolesti jsou přepraveny v bezpečí a vždy včas. Naše profesionálně vyškolená posádka plně zastoupí rodiče, který se může spolehnout, že jeho dítě přišlo do školy nebo domů v pořádku.

Touto službou pomáháme zaměstnaným nebo zaneprázdněným rodičům, pro kterých nelze zajišťovat pravidelnou přepravu vlastním způsobem. Přeprava dětí také předchází každodenním nebezpečným situacím, jakými jsou například přechody přes silnice, křižovatky nebo jízda hromadnými prostředky s neznámými lidmi. Naše přeprava dětí zároveň plní preventivní úlohu před zneužitím, únosy dětí nebo styku s dealery drog. Předcházíme také chození školáků za školu a také nechtěným návštěvám pohostinství, o kterých rodiče v mnoha případech nic netuší.

Pro přepravu používáme stylové bílé vozy se žlutou včelkou, které jsou nepřehlédnutelné a které si děti ihned zamilují. Nastupují do nich už v areálu školy pod dozorem dospělé osoby a dohlížíme na jejich vystoupení z vozidla až po otevření dveří od domova. Stejným způsobem probíhá odvoz dětí z domovních adres po vyložení ve škole. Při nastupování do vozidel jsou děti kontrolovány dle seznamu a v případě neohlášené absence je ihned kontaktován vyučující učitel, rodič, nebo přímo dítě telefonicky, dle instrukcí rodičů při ujednání přepravy.

Rodičům poskytujeme individuální i skupinové dovozy dětí s pravidelnou nebo časově ohraničenou frekvencí. Možné jsou také jednorázové přepravy na zájmové kroužky, školy v přírodě, k lékaři nebo přeprava na různé dětské akce.

Službu provozujeme v rámci města Brna a jeho širokého okolí, ale po dohodě provedeme dovozy iv jiných větších městech v ČR, které naše vozy pravidelně obsluhují.